MEGHÍVÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS
Írta: admin Dátum: 2019. szeptember 10. 15:20
M e g h í v ó

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2019. szeptember 11-én (szerdán) 13,30 órakor
rendes, nyílt ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza tanácskozó terme

Napirendi pontok:
1./ Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II. 15.) rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

2./ Kenderes Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

3./Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(…) rendelet-tervezet véleményezése az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról
Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(…) rendelet-tervezet véleményezése a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke