KENDERES VÁROS HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Főoldal-Köszöntő
Önkormányzatunk
Helytörténet
A település rövid bemutatása
Orvosi Ügyelet
Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Központi Konyha
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Kenderes Város Vízmű
Az orvosi rendelő akadálymentesítése
Hírek
Vissza az alap oldalhoz
Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gyengénlátó honlapjára
Hivatkozás a Közreműködő Szervezet honlapjára
Hivatkozás az Irányító Hatóság gyengénlátó honlapjára

Az intézmény működési területe: Kenderes Város közigazgatási területe.

Működésének kezdete: 1971, mint Területi Gondozási Központ, 1997-től családsegítés, 1998-tól gyermekjóléti szolgáltatás és 2006-tól tanyagondnoki ellátással is bővült a szolgáltatás.
Az intézmény székhelye: Kenderes, Szent István út 58.
Az intézmény felügyeleti szerve: Kenderes Város Önkormányzata.

Telefon: 06 (59) 528-036, 06 (59) 528-037
Az intézmény vezetője: Juhászné Orvos Anetta

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00-10:00 és 15:00-16:00
Kedd:  7:30-10:00 és 15:00-16:00
Szerda:  8:00-10:00 és 14:00-16:00
Csütörtök: 7:30-10:00 és 15:00-16:30
Péntek: 7:30-11:00

Szolgáltatásai

Étkeztetés

Étkeztetés keretében - legalább napi egyszeri meleg étellel - azokról a szociálisan vagy egészségügyileg rászorult személyekről kell gondoskodni, akik ezt önmaguknak nem tudják biztosítani. A szolgáltatás hétfőtől péntekig lehet igénybe venni. Az étkezésért a helyi rendeletben meghatározott mértékben jövedelem alapján térítési díjat kell fizetni.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről gondoskodunk, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, olyan gondozási forma, amely a szükségletekhez igazodva biztosítja az igénylő önálló életvitelének folytatását otthonában. A házi segítségnyújtás keretében a napi tisztálkodástól kezdve a gyógyszerek felíratásán és kiváltásán keresztül a bevásárlásig mindenben segítik a gondozók az ellátást igénylőket. Az ellátásért nyugdíj, jövedelem alapján térítési díjat kell fizetni.

Idősek Klubja Nappali ellátás

Saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes, magányos időskorúak részére biztosít lehetőséget közösségi együttlétre, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. A Klub tagok részére rendszeresen szervezünk kirándulásokat. Az ellátásért nyugdíj, jövedelem alapján térítési díjat kell fizetni.
A klub hétfőtől – péntekig 8.00-15:30 óráig tart nyitva.

Családsegítés

A szolgáltatás keretében segítséget nyújtunk azoknak az embereknek akik:
• válsághelyzetben vannak
• szociális, életvezetési, mentális tanácsadásra tartanak igényt, mert
• pályakezdő vagy tartós munkanélküliek,
• adósság terhekkel küzdenek,
• lakhatási problémáik vannak
• fogyatékkal élnek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, akik betegségük miatt életvezetési akadályokba ütköznek.

A családgondozó:

• szociális és mentálhigiénés tanácsadást nyújt
• segíti a családokat a család konfliktusainak megoldásában
• elősegíti a humán jellegű civil kezdeményezéseket,
• szervezi a rendszeresen nem foglalkoztatottak beilleszkedést segítő programjait
• segíti a speciális támogató és önszerveződő csoportok létrejöttét.
A SZOLGÁLTATÁS INGYENES.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

Segíti azokat a családokat és gyermekeket, akik:
• válsághelyzetben vannak,
• tudni szeretnének a gyermeki jogokról, támogatásokról,
• családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadáshoz szeretnének hozzájutni.
A családgondozó segít:

• a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, a veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.
• a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében
• a prevencióhoz kapcsolódó önsegítő, támogató csoportok valamint nyári szabadidős programok megszervezésében és működtetésében.
A SZOLGÁLTATÁS INGYENES.

Tanyagondnoki szolgáltatás

Ellátási terület Bánhalma, Telekhalom. Cél az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A tanyagondnok segít:

• szociális étkeztetés igénylésében és megvalósításában,
• házi segítségnyújtás igénylésében és szolgáltatásában,
• egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában, rendelésre szállítás,
• egyéni hivatalos ügyek intézésében, lakossági igények továbbításában.
A SZOLGÁLTATÁS INGYENES.

Vissza az oldal tetejére
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.