KENDERES VÁROS HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


A település rövid bemutatása
Főoldal-Köszöntő
Önkormányzatunk
Helytörténet
A település rövid bemutatása
Orvosi Ügyelet
Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Központi Konyha
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Kenderes Város Vízmű
Az orvosi rendelő akadálymentesítése
Hírek
Vissza az alap oldalhoz
Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gyengénlátó honlapjára
Hivatkozás a Közreműködő Szervezet honlapjára
Hivatkozás az Irányító Hatóság gyengénlátó honlapjára

Kenderes város Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, a megyeszékhelytől 40 km-re. Közigazgatásilag hozzá tartozik a várostól 9 km-re fekvő Bánhalma is. A két település lakosainak száma 5329 fő, ebből Bánhalmán közel 900 ember él. A lakónépesség 15%-a roma. A népesség fogy. A halálozások száma több mint kétszerese a születések számának, s az elvándorlók száma is kétszeresen meghaladja az idetelepülőket. Ha azonban ezeket a mutatókat a roma népesség tekintetében vizsgáljuk, akkor éppen ellenkező tendenciákat tapasztalhatunk. A város lakosságának etnikai összetétele így fokozottan gyors ütemben változik.
A település tradicionálisan agrár-jellegű, ipara gyakorlatilag nincs. Helyben kevés munkalehetőség található, a munkavállalók jelentős része a közelebbi és távolabbi településekre ingázik.
Infrastrukturális kiépítettség az elektromos hálózat, az ivóvíz hálózat, illetve a vezetékes gázhálózat tekintetében 100%-os.  A város útjainak 94%-a szilárd burkolatú. A szennyvíz-hálózat kiépítettsége 68%-os a településen.
A város közszolgáltatást nyújtó intézményei közül a Művelődési Ház, a Területi Gondozási Központ, valamint az Általános Iskola II. számú épületének fizikai akadálymentesítése valósult meg 2003-ban. Az egészségügyi alapellátást nyújtó felnőtt- és gyermek orvosi rendelő és védőnői szolgálatot nyújtó körzeti rendelő semmilyen akadálymentesítési elemmel nem rendelkezett eddig, ami jelentősen megnehezítette a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést a fogyatékossággal élő személyek számára.
Mindezen fejlesztések elősegítik a település XXI. századi igényeinek megfelelő és fenntartható életszínvonalát, valamint a közszolgáltatások minél nagyobb fokú akadálymentesítését, mely biztosítaná mindenki számára az egyenlő esélyű hozzáférést.
Hosszú távú cél a helyi lakosság kohéziójának erősítése, a helyben maradás ösztönzése, a helyi gazdaság fejlesztése, a munkahelyek számának növelése, kvázi a település népességmegtartó képessége és a fenntartható fejlődések elősegítése.

Vissza az oldal tetejére
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.