KENDERES VÁROS HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Az orvosi rendelő akadálymentesítése
Főoldal-Köszöntő
Önkormányzatunk
Helytörténet
A település rövid bemutatása
Orvosi Ügyelet
Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Központi Konyha
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Kenderes Város Vízmű
Az orvosi rendelő akadálymentesítése
Hírek
Vissza az alap oldalhoz
Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gyengénlátó honlapjára
Hivatkozás a Közreműködő Szervezet honlapjára
Hivatkozás az Irányító Hatóság gyengénlátó honlapjára

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – „Hiányzó akadálymentesítési elemek létrehozása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Kenderes Orvosi rendelői- és Védőnői szolgálatot nyújtó épületében”

Kenderes Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 9 005 476 Ft. Ezáltal lehetőség nyílt az Orvosi Rendelőben minden fogyatékkal élő csoport számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.

A fejlesztés eredményeként – a komplex módon akadálymentesített orvosi és védőnői szolgálatot ellátó körzeti rendelő által – lehetővé válik a fogyatékkal élők számára a településen az egészségügyi alapellátásokhoz (felnőtt orvosi rendelő, gyermek orvosi rendelő, védőnői szolgálat, nőgyógyászati- és gyermek tanácsadás) történő egyenlő esélyű hozzáférés.
Az önkormányzat a magasabb színvonalon ellátott szolgáltatással egyrészt eleget tett a 2007. évi  XXIII. törvényben megfogalmazottaknak.
A projekt megvalósításában az alábbi partnerszervezetek a közvetett haszonélvezői az intézmény akadálymentesítésének:

A komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést összegezve az alábbi tevékenységek történtek a fejlesztés során:
A fizikai akadálymentesítés megvalósítása során elkészült:

Az infokommunikációs akadálymentesítés során elkészült:

Alkalmazott új speciális eszközök, berendezések, infokommunikációs eszközök:

Az Orvosi Rendelő akadálymentesítése a teljes körű akadálymentesítésen alapul, mely követi az OTÉK és a „Segédlet a komplex akadálymentesítéshez” című dokumentumban rögzített előírásokat, így az elkészült épületet a kerekesszékes, látás- és hallássérült emberek is tudják majd használni. A rehabilitációs szakmérnök már a tervezés során, de a későbbi fizikai és infokommunikációs kivitelezés folyamán is segítette a projekt lebonyolítását, így a projekt rövidtávú célkitűzései teljesültek, mely a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az 1998. évi XXVI. törvény alapján.

A projekt középtávú célja a fogyatékossággal, illetve megváltozott munkaképességgel élő személyek közszolgáltatásban való részvételi arányának növekedése.
Hosszútávú célkitűzés a település lakosainak szemléletmód változása az egészséges és fogyatékkal élő személyek közötti kohézió erősítése. Ennek elengedhetetlen feltétele elsősorban a külső környezeti feltételek megteremtése (komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés), mely lehetővé teszi a mozgásában-, hallásában-, látásában korlátozott személyek közlekedését, tájékozódását, a mindennapi közszolgáltatások igénybevételét. Fontos továbbá ezen fogyatékos személyek integrálása a helyi társadalomba és közösségi életbe, rendezvények szervezésével.
A fejlesztés eredményétől az orvosi rendelőbe látogató személyek növekedése várható, mivel a szolgáltatáshoz való teljes körű hozzáférés biztosítva lesz számukra. Így a kisgyermekes szülők a babakocsival, a kerekes-székes emberek, az időskorúak, valamint a mozgásukban-, látásukban-, illetve hallásukban károsodott személyek is akadály nélkül vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait. A komplex akadálymentesítésnek köszönhetően a célcsoport nemcsak mozgásában, hanem tájékozódásában is maximálisan ki lesz segítve az infokommunikációs eszközök segítségével.
Kenderes Város Önkormányzata biztosítani fogja az eredmények hosszútávú fenntartását. Egyrészt az Orvosi Rendelő épületében megvalósuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés kialakításainak, eszközeinek, felszereléseinek és berendezéseinek javítását – karbantartását a későbbiekben saját költségvetése terhére fogja biztosítani. Másrészt a Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megfelelően a VÁTI KHT. felé éves jelentések készítésével fog teljesíteni.
Kenderes Város Önkormányzatának további célja a lakosság esélyegyenlőség-tudatos szemléletének a kialakítása, illetve megerősítése és a kohézió erősítése az egészséges emberek és a fogyatékkal élő, valamint a megváltozott munkaképességű csoportok között. Középtávú cél a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek minél nagyobb fokú integrációja a helyi közösségbe, első lépésként a közintézmények és a közszolgáltatások komplex akadálymentesítése révén, másodsorban a fogyatékkal élők számára munkahelyek biztosításával, harmadrészt pedig a fogyatékos személyek integrálása a helyi társadalomba és közösségi életbe, rendezvények, konferenciák szervezésével.
Ezen célok és eredmények hosszútávon hozzájárulhatnak a település népességmegőrző képességének megőrzéséhez és a fenntartható fejlődés biztosításához.

Vissza az oldal tetejére
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.